Inschrijfformulier                                                          

 
Hieronder treft u een inschrijfformulier aan, voor het geval u zich aan wilt melden als lid van de KBO Stad-Utrecht.

We kennen een persoonlijk lidmaatschap, het geen inhoudt dat beide leden van een echtpaar (indien zij dat wensen) zich aan moeten melden als lid van onze afdeling.
De contributie bedraagt 30 euro per persoon per kalenderjaar.
Bij automatische incasso is dit 28,50 euro. Vraag een formulier aan.
Hiervoor zijn dan de kosten van activiteiten inbegrepen met uitzondering van reisjes en workshops.

Er zijn wettelijke eisen aan een lidmaatschap verbonden zie de wet hieronder,
De complete tekst staat in een pdf bestand wat u kunt inzien door hier te klikken.
Opzeggen kan alleen schriftelijk of per e-mail voor 30 november van het lopende kalenderjaar.

Wet van 26 november 2010, houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten)

 

 

 
 • Geef de volgende contactgegevens op:

  Dhr. / Mevr.      

   

  Initialen:                    

  Achternaam:             

  Adres & nummer:     

  Postcode:                  

  Plaatsnaam:             

  Geboortedatum:        

       voorbeeld:  00-00-0000

  Telefoonnummer:       

  Mobiel nummer:        

  E-mail:                       

  Uw beroep is / was:

       
      Bij automatische        
  incasso vul dan         
  hiernaast u           
  rekeningnummer in.    
  Handtekening voor         akkoord                   
 Ja, ik word lid van KBO Stad-Utrecht en betaal de contributie van 28,50 euro per jaar, d.m.v. een
 automatische afschrijving waarvoor ik mijn rekening nummer heb opgegeven.
 Zonder automatische incasso bedraagt de contributie 30 euro. U vult dan niet u rekeningnummer in.

 

 

   Vul boven staande gegevens in en selecteer het rood omrande gedeelte. 
    met de rechter muisknop en kies kopie. Dan op onderstaande computers ( inleveren bij:) klikken en het gekopieerde plakken in uw e-mail en
   verzenden.   
   U kunt ook de gegevens overnemen en ze per post versturen naar onderstaand adres.
 
     Inleveren bij:
    Ledenadministratie KBO Stad Utrecht
    p/a. Mevr. J. Tjoa
    Eduard Verkadelaan 115
    3584 GT Utrecht
    Tel.030-251 37 30