Activiteiten


In samenwerking met de Unie KBO in Den Bosch en de Provinciale KBO Utrecht zetten wij ons in om, waar mogelijk, de belangen te behartigen van de senioren.

Op lokaal niveau zijn wij zeer actief. Wat betreft de sociale belangen, wij proberen het gezellig te maken, door maandelijks  een themamiddag of activiteitenmiddag te verzorgen, die in het teken staan van o.a. Muziek, Dans, Toneel, Spellen, Voorlichting WMO, Computer, Creativiteit, Quiz. Ook organiseren wij voor onze leden buitenactiviteiten, zoals dagtochten.

Tevens hebben we goede contacten met het seniorenpastoraat om de pastorale belangen van alle ouderen te steunen.

 Tevens organiseren wij in samenwerking met de Rafaelkerk en Aloysiuskerk elk derde vrijdag van de maand (om en om) een Eucharistieviering om 10 uur, met daarna een kort gezellig samen zijn met koffie. Dit kunnen wij doen door de geweldige inzet van onze vrijwilligers.

 

Een van onze belangrijkste activiteiten daarbij is, het jaarlijkse kerstfeest , dit feest organiseren wij of in het zaaltje en de dagkapel van de Rafaelkerk, Lichtenberchdreef 4,  Utrecht.  Buslijn 1 (halte Neckardreef) of in de kapel van de Aloysius, Adriaan van Ostadelaan. met aansluitend een gezellig samen zijn.

  

 

Bij de evenementen (knop boven) ziet u een overzicht van ons programma dat regelmatig wordt bijgewerkt. Wij proberen hiermee onze leden zoveel mogelijk op de hoogte te houden van al onze activiteiten. In ons infoblad Rondomme, dat wordt verstrekt gelijktijdig met de Nestor, vindt u ook alle actuele informatie.
Een digitale versie van de Rondomme,  zie de site informatie.